Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 118-119 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 118-119 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Komunikaty 2021-10-28

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB Puławy, Główny
Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 118-119 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u
świń w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/118 (ognisko pierwotne) wyznaczono 27 października 2021 r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 2919 świń (254 lochy, 1196 warchlaków, 415 prosiąt, 1052
tuczniki, 2 knury), położonym w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, w gminie Nowe Miasto
Lubawskie, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie, tj. na obszarze objętym
ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK)
2021/605.
Ognisko ASF nr 2021/119 (ognisko pierwotne) wyznaczono 27 października 2021 r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 541 świń (tuczniki), położonym w miejscowości Lubania, w
gminie Chmielnik, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Gospodarstwo położone jest poza
obszarami objętymi ograniczeniami wymienionymi w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (RWK) 2021/605.
W gospodarstwach, w których wykryto ogniska ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża
wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem
Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i
dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.pig

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska