Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 116-117 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 116-117 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Komunikaty 2021-10-25

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB Puławy, Główny
Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 116-117 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u
świń w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/116 (ognisko pierwotne) wyznaczono 22 października 2021 r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 35 świń (1 locha, 19 prosiąt, 15 tuczników), położonym w
miejscowości Słupiec, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na
obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (RWK) 2021/605.
Ognisko ASF nr 2021/117 (ognisko pierwotne) wyznaczono 23 października 2021 r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 świń (1 locha, 11 warchlaków), położonym w miejscowości
Słupiec, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na obszarze objętym
ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK)
2021/605.
W gospodarstwach, w których wykryto ogniska ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża
wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem
Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i
dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

pig

do góry