Strona główna/Komunikaty/Komunikat GLW dot. stwierdzenia na terytorium RP ogniska rzekomego pomoru drobiu u kur rzeźnych

Komunikat GLW dot. stwierdzenia na terytorium RP ogniska rzekomego pomoru drobiu u kur rzeźnych

Komunikaty 2023-07-13

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 11 lipca 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach stwierdzono ognisko rzekomego pomoru drobiu u kur rzeźnych.

Ognisko zostało stwierdzone w powiecie białostockim, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 43 410 kur rzeźnych.

W ognisku choroby podjęto działania zmierzające do likwidacji zakażonych ptaków oraz wdrożono wszystkie niezbędne środki kontroli choroby, w tym wprowadzono obszary objęte ograniczeniami (3 i 10 km), wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska