Strona główna/Komunikaty/KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE DODATKOWYCH WYMAGAŃ PRZY EKSPORCIE MIĘSA KURZEGO DO BIAŁORUSI

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE DODATKOWYCH WYMAGAŃ PRZY EKSPORCIE MIĘSA KURZEGO DO BIAŁORUSI

Komunikaty 2017-09-06

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że służba weterynaryjna Białorusi wprowadziła od dnia 28 sierpnia 2017 r. wymóg, aby każdej partii mięsa kurzego wwożonego z krajów UE do Białorusi towarzyszył (oprócz świadectwa weterynaryjnego) protokół badań danej partii mięsa, wykonanych w laboratorium akredytowanym potwierdzający, że poziom zawartości fipronilu w mięsie nie przekracza dopuszczalnych norm określonych zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Przesyłki mięsa kurzego wyeksportowane do Białorusi przed dniem 28 sierpnia 2017 r. nie podlegają ww. wymaganiom. 

do góry