Strona główna/Komunikaty/Informacja o rozpatrywaniu petycji wielokrotnej w sprawie dr. Różyckiego

Informacja o rozpatrywaniu petycji wielokrotnej w sprawie dr. Różyckiego

Komunikaty 2016-04-07

Na podstawie art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 r.), Główny Lekarz Weterynarii ogłasza, że w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji niniejszego wezwania, oczekuje na dalsze petycje dotyczące „wstawienia się za lekarzem weterynarii Arturem Różyckim”. 
Petycje należy przesyłać na adres wet@wetgiw.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej wetgiw.gov.pl

do góry