Strona główna/Aktualności/Zmiana terminów wejścia w życie brytyjskich wymagań importowych związanych z wywozem towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

Zmiana terminów wejścia w życie brytyjskich wymagań importowych związanych z wywozem towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

Aktualności 2021-09-15

brexit

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym 14 września 2021 r. na stronie rządu brytyjskiego: https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285 zostały zmienione terminy wejścia w życie brytyjskich wymagań importowych związanych z wywozem towarów z Unii Europejskiej (w tym z Polski) do Wielkiej Brytanii.

Wprowadzone zmiany są następujące:

  • wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS, będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. (zamiast od 1 października 2021 r.);
  • wymóg dostarczenia świadectwa zdrowia przez eksportera (Export Health Certificate) wydawanego przez odpowiednie jednostki w kraju eksportera będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. (zamiast od 1 października 2021 r.);
  • świadectwa fitosanitarne oraz pełne kontrole sanitarne i fitosanitarne (SPS) w brytyjskich punktach weterynaryjnej kontroli granicznej zostaną wprowadzone od 1 lipca 2022 r. (zamiast od 1 stycznia 2022 r.);
  • wymóg deklaracji bezpieczeństwa dla importu (Safety and Security Declaration) od 1 lipca 2022 r. (zamiast od 1 stycznia 2022 r.).

Termin 1 stycznia 2022 r. na wprowadzenie pełnych deklaracji i kontroli celnych pozostaje bez zmian. Zasady dotyczące importu produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa również nie ulegają zmianie.

Zmianie uległ termin wejścia w życie zakazu importu z Unii Europejskiej (w tym z Polski) do Wielkiej Brytanii określonych produktów pochodzenia zwierzęcego: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-january-2022

Zakaz ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska