do góry
Strona główna/Aktualności/Zawiadomienie o treści wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zawiadomienie o treści wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Aktualności 2019-05-31

Sąd Rejonowy w Kutnie II Wydział Karny zawiadamia, iż prawomocnym wyrokiem tut. Sądu w sprawie II K 587/15 z dnia 23.04.2018 r. dot. Marcina Kozłowskiego ur. 13.04.1966 r. w Stopnicy, syna Zygmunta i Zofii, uznano za winnego, o to, że:

w dniu 10 czerwca 2015 r. w Kutnie publicznie pomówił Stanisława Chybickiego o to, że dopuścił się przestępstwa fałszowania listy obecności w pracy, poprzez podpisanie obecności w okresie od 18 do 22 maja 2015 r. w celu wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia, a następnie zacierał ślady powyższego działania poprzez podmianę sfałszowanych list obecności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie, czym naraził Stanisława Chybickiego na poniżenie w opinii publicznej i utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz sędziego Sądu Łódzkiego Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi

tj. o czyn z art. 212 § 1 k.k.

przyjmując, iż dopuścił się go działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, został on skazany na podstawie art. 212 § 1 k.k. na karę 50 stawek dziennych grzywny po 100 złotych każda, na podstawie art. 212 § 3 k.k. oznaczono wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 2000 zł na rzecz Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”. Ponadto na podstawie art. 215 k.k. orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji o jego treści na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii - www.wetgiw.gov.pl oraz w czasopiśmie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: „Życie Weterynaryjne”.