do góry
Strona główna/Aktualności/Zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Aktualności 2017-08-18

Główny Inspektorat Weterynarii zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w celu  umożliwienia Głównemu Inspektoratowi Weterynarii, uzyskania doradztwa, które może znaleźć zastosowanie podczas opisywania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i umowy w postępowaniu na „Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.