Strona główna/Aktualności/Zakaz sprowadzania z dniem 28 stycznia 2022 roku immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych z terytorium krajów trzecich.

Zakaz sprowadzania z dniem 28 stycznia 2022 roku immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych z terytorium krajów trzecich.

Aktualności 2022-03-03

W związku z rozpoczęciem stosowania  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE, z dniem 28 stycznia 2022 roku uległy zmianie dotychczasowe zasady sprowadzania z państw trzecich weterynaryjnych produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 2 oraz art. 114 ust. 4 ww. rozporządzenia (UE) 2019/6 możliwość zastosowania w leczeniu zwierząt produktów leczniczych sprowadzanych z terytorium państwa trzeciego nie dotyczy już immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych.

Pozostałe procedury sprowadzania z krajów trzecich weterynaryjnych produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, w celu zastosowania ich w leczeniu gatunków zwierząt służących oraz niesłużących do produkcji żywności pozostają niezmienione (dawny import docelowy). Szczegółowe informacje dostępne są pod następującym linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/farmacja-weterynaryjna

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska