Strona główna/Aktualności/Wizyta Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii na Litwie

Wizyta Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii na Litwie

Aktualności 2021-11-12

Z inicjatywy strony litewskiej w dniach 4-5 listopada br. w Wilnie odbyło się spotkanie pana Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy GLW z Głównym  Lekarzem Weterynarii Litwy, panem Mantasem Staskieviciusem oraz jego zastępcą panem Vidmantasem Paulauskasem. Rozmowy poświęcone były kwestiom związanym z wdrożeniem nowych przepisów UE, m. in. zasadom bioasekuracji, przemieszczania świń, zagospodarowywania odpadów pochodzących z upolowanych dzików.

Strony uzgodniły także wspólne stanowisko do zaprezentowania na forum KE nt. zmiany kryteriów znoszenia obszarów objętych ograniczeniami III. Ponadto kierownictwo służby weterynaryjnej Litwy potwierdziło poparcie dla wniosku strony polskiej o zmianę przepisów unijnych dotyczących m. in. przemieszczania materiału biologicznego pomiędzy strefami ASF, zagospodarowywania mięsa dzików pozyskanego ze strefy II i III, jak również zniesienia konieczności wystawiania świadectw w obrocie unijnym dla produktów mięsnych poddanych obróbce, wytworzonych ze świń ze strefy III.

spotkanie

do góry