Strona główna/Aktualności/Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Aktualności 2021-06-02

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

Moją intencją - pisze minister Grzegorz Puda jako Organizator Konkursu w liście intencyjnym - jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Poprzez przekaz filmowy można pokazać polską wieś jako miejsce do bezpiecznego życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Rolnik to zawód zasługujący na wyjątkowy szacunek społeczeństwa. Nasze życie i bezpieczeństwo zależą w dużej mierze od efektów ciężkiej pracy rolników. Zrozumieliśmy to szczególnie w dobie pandemii, gdy ograniczenia z nią związane jeszcze bardziej zwiększają zależność społeczeństwa od wytwórców produktów rolnych zwłaszcza tych lokalnych. Dlatego bądźmy #SolidarnizRolnikami, bo wiele im zawdzięczamy. [...]

Uczestnicy Konkursu, młodzież mieszkająca na wsi oraz młodzi rolnicy, będą mogli spojrzeć na swoje miejsce w przestrzeni wiejskiej przez pryzmat obiektywu. Mam nadzieję - podkreśla minister rolnicta i rozwoju wsi - że perspektywa widza własnej rzeczywistości wzmocni w nich przekonanie, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów a filmowe opowieści o życiu na wsi staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Natomiast Odbiorcy filmów zobaczą wieś jako przyjazne miejsce do życia i rozwoju zawodowego, a w rolniku dostrzegą wszechstronnego człowieka, który może zbudować swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku - z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

1) za zajęcie I miejsca - 6 000 zł brutto;

2) za zajęcie II miejsca - 4 000 zł brutto;

3) za zajęcie III miejsca - 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

 

do góry