Strona główna/Aktualności/Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego bez kości i podrobów wołowych przeznaczonych do eksportu do Arabskiej Republiki Egiptu

Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego bez kości i podrobów wołowych przeznaczonych do eksportu do Arabskiej Republiki Egiptu

Aktualności 2023-05-26

    W wyniku renegocjacji ze służbą właściwą Egiptu został uzgodniony nowy wzór
Świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego bez kości i podrobów wołowych
przeznaczonych do eksportu do Arabskiej Republiki Egiptu.

   Ww. dokument dostępny jest na stronie internetowej GIW wg ścieżki dostępu:
   https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/egipt

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska