Strona główna/Aktualności/Udział Głównego Lekarza Weterynarii pana Pawła Niemczuka w Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno Spożywczego w dniu 15 marca 2023 roku

Udział Głównego Lekarza Weterynarii pana Pawła Niemczuka w Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno Spożywczego w dniu 15 marca 2023 roku

Aktualności 2023-03-17

W dniu 15 marca 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się X Jubileuszowy Kongres
Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Marszałków Województw. Kongres poświęcony był
strategii eksportu rolno-spożywczego i bezpieczeństwu żywności. W uroczystości uczestniczył Główny
Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, który został odznaczony przez Stowarzyszenie Eksporterów
Polskich medalem honorowym „Zasłużony dla eksportu” w uznaniu za działanie na rzecz polskiego
eksportu.


Kongres organizowany jest od wielu lat przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, które zrzesza
ponad 300 przedsiębiorstw ze wszystkich branż i regionów. X Jubileuszowy Kongres podkreślił potrzeby
zaktywizowania działań m.in. w sferze:

  • Dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania eksportu polskiej żywności
  • Umacniania dotychczasowych relacji gospodarczych z krajami UE
  • Zwiększenie udziału krajów poza unijnych w polskim eksporcie, a zwłaszcza azjatyckich oraz
    afrykańskich
  • Promocji na rynkach perspektywicznych i rozwojowych
  • Umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
  • Rozwijania aktywnych form współpracy branżowej i międzyregionalnej z zagranicą
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska