Strona główna/Aktualności/Szkolenie z udziałem Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii i kierowników Zakładów Higieny Weterynaryjnej w siedzibie GIW

Szkolenie z udziałem Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii i kierowników Zakładów Higieny Weterynaryjnej w siedzibie GIW

Aktualności 2023-05-31

W dniach 29-30 maja 2023 r. odbyło się szkolenie Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, kierowników
Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz wojewódzkich pełnomocników ds. monitoringu leków,
zanieczyszczeń i dioksyn. Spotkanie miało miejsce w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
Warszawie. Szkolenie otworzył Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz Zastępca Głównego
Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

Podczas spotkania omówiono zmiany legislacji dotyczące programów monitorowania leków
weterynaryjnych, zanieczyszczeń, dioksyn oraz monitoringu granicznego na rok 2023. W ramach
dyskusji poruszono ważne kwestie związane z planowaniem i realizacją krajowych programów
kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia zwierząt. Dodatkowo w trakcie spotkania
przekazano plany cząstkowe programów badań kontrolnych, które mają zostać zrealizowane na
terenie poszczególnych województw oraz granicznych inspektoratów weterynaryjnych. Spotkanie
stanowiło ważny etap w planowaniu i koordynacji działań mających na celu zapewnienie skutecznej
kontroli nad bezpieczeństwem żywności i zdrowiem konsumentów.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska