Strona główna/Aktualności/Szansa dla polskiego drobiarstwa

Szansa dla polskiego drobiarstwa

Aktualności 2021-10-15

15 października 2021 r. dr Mirosław Welz, Główny Lekarz Weterynarii uczestniczył w spotkaniu z panią Alicią Hernandez, Radcą Rolnym Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze współpracą bilateralną Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski w dziedzinie weterynarii oraz ostatnich wydarzeń mających kluczowe znaczenie dla dostępu do rynku amerykańskiego.

foto

Z przyjemnością informujemy o opublikowaniu 7 października 2021 r. w Rejestrze Federalnym informacji o uznaniu równoważności polskiego nadzoru nad mięsem drobiowym. Powyższa decyzja świadcząca o zaufaniu strony amerykańskiej do polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego stanowi kamień milowy w prowadzonych od 2006 r. staraniach o dostęp do rynku amerykańskiego dla polskiego mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych. Dalsze etapy procedury wymagają uzgodnienia wzoru świadectwa zdrowia oraz zatwierdzenia zakładów drobiowych do eksportu. Główny Lekarz Weterynarii podejmie działania zmierzające do finalizacji dostępu do rynku dla blisko 30 zakładów drobiowych, które zgłosiły w ostatnim czasie zainteresowanie uzyskaniem uprawnień eksportowych.

foto

Ponadto, podczas spotkania poruszono także priorytetową dla branży mięsa wieprzowego kwestię, tj. temat dalszych działań koniecznych do umożliwienia eksportu wieprzowych produktów handlowo sterylnych oraz całkowicie ugotowanych produkowanych w zakładach, które znalazły się w strefach objętych ograniczeniami związanymi z ASF.

foto

do góry