Strona główna/Aktualności/Sprostowanie informacji zawartych w artykule ŚwiatRolnika.info dotyczącym wykorzystania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Sprostowanie informacji zawartych w artykule ŚwiatRolnika.info dotyczącym wykorzystania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Aktualności 2020-03-06

W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2020 roku na portalu internetowym „Świat Rolnika INFO” (https://swiatrolnika.info/jest-pozwolenie-na-maczki-
mieso-kostne-w-paszach) artykułem dotyczącym możliwości wykorzystania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, drób) uprzejmie informuję, że podane w artykule dane mogą wprowadzać w błąd hodowców zwierząt gospodarskich oraz inne podmioty działające w sektorze pasz i utylizacji.

Nie jest prawdą, że Komisja Europejska już pozwoliła na zniesienie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Jest prawdą, że rozpoczęła się dyskusja na ten temat i jak wynika ze wstępnych informacji większość państw członkowskich UE, w tym Polska, opowiada się za zniesieniem tego zakazu. Jednak prace nad zmianą przepisów w zakresie dopuszczenia mączek mięsno-kostnych do żywienia zwierząt gospodarskich są na bardzo wstępnym etapie. Kolejne etapy prac będą wymagały wielu konsultacji merytorycznych i technicznych. Tak więc błędne są umieszczone w ww. artykule sformułowanie o treści: „jest pozwolenie na przedmiotowe produkty w paszach dla zwierząt” lub „po 16 latach wydano pozwolenie na mączki mięsno-kostne”.

Biorąc pod uwagę treść przedstawionego artykułu pragnę poinformować, że może nieść on za sobą bardzo przykre konsekwencje dla polskich rolników i hodowców zwierząt gospodarskich, ponieważ po jego przeczytaniu mogli odnieść mylne wrażenie, że stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich jest już w zasadzie dopuszczalne. Tego typu informacje medialne stawiają Inspekcję Weterynaryjną w bardzo trudnym położeniu. Media poinformowały hodowców o zniesieniu zakazu, a tymczasem inspektorzy weterynaryjni nadal pobierają próbki pasz do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego, nakładają na gospodarstwa restrykcje, kierują sprawy do organów ścigania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do Redakcji ŚwiatRolnika.info z prośbą o sprostowanie informacji podanych w ww. artykule.

do góry