Strona główna/Aktualności/Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb

Aktualności 2022-01-24

W dniu 21 stycznia 2022r. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski wraz z ekspertami Biura ds. Granic, Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego i Stanowiska ds. Laboratoriów spotkali się z Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb Małgorzatą Pawliszak oraz z przedstawicielami Zarządu PSPR. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Tomasz Tereszkiewicz oraz zdalnie graniczni lekarze weterynarii w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z podmiotami gospodarczymi w odniesieniu do kontroli urzędowych produktów rybołówstwa, w tym możliwości prowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej w soboty oraz kwestie związane z aspektami bezpieczeństwa produktów rybołówstwa. Podczas dyskusji wskazano na możliwe rozwiązania w kontekście usprawnienia importu ww. produktów, przedyskutowano możliwość zmian procedur oraz wprowadzenia elektronizacji obiegu dokumentów w granicznych inspektoratach weterynarii. Wskazano na możliwe działania analityczne, dotyczące statystyk np.  czasu odpraw towarów, ze strony zarówno członków Stowarzyszenia jak i organów Inspekcji, które finalnie doprowadzą do poprawy płynności ruchu towarowego. Wskazano również na kwestie, które pozostają poza kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, a również mogą powodować opóźnienia w obsłudze produktów rybołówstwa w portach morskich.

W części dotyczącej bezpieczeństwa żywności poruszono możliwość wystąpienia przez Głównego Lekarza Weterynarii o zmianę zapisów wytycznych unijnych w odniesieniu do podmrażania (stiffening), zmiany dat przydatności do spożycia, stosowania wody ozonowanej i chlorowanej w zakładach rybnych oraz postępowania w przypadku stwierdzenia arsenu zarówno organicznego jak i nieorganicznego w rybach.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska