do góry
Strona główna/Aktualności/Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, Czech i Słowacji

Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, Czech i Słowacji

Aktualności 2019-07-12

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej dotyczące bezpieczeństwa żywności

Z inicjatywy strony polskiej, w dn. 9 lipca 2019 r., w Krakowie odbyło się spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności oraz zacieśnienie współpracy w tym obszarze. Rozmowom przewodniczył pan dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii RP.

Strony zaprezentowały informacje nt. systemów bezpieczeństwa żywności funkcjonujących w poszczególnych krajach, a następnie wymieniły się doświadczeniami i poglądami w tym zakresie.

Główni Lekarze Weterynarii Polski, Czech i Słowacji uzgodnili, że przestrzeganie norm unijnych w procesie produkcji żywności jest priorytetowym zadaniem dla służby weterynaryjnej każdego z państw, a odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywności spoczywa w pierwszej kolejności na przedsiębiorstwach sektora spożywczego. W związku z tym strony postanowiły zachęcać podmioty z branży spożywczej do ulepszania wdrażanych programów samokontroli na poziomie sektorowym.

Uczestnicy spotkania skupili się na zagadnieniach związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Zwrócili uwagę, że w przypadku zagrożenia niezwykle istotne jest przestrzeganie procedur ustanowionych przez UE, a także ścisła współpraca i sprawna komunikacja pomiędzy służbami weterynaryjnymi państw, których dotyczy incydent. Pokreślono również znaczenie przepływu informacji pomiędzy państwami członkowskimi a ogółem społeczeństwa.

 

Szefowie służb weterynaryjnych Polski, Czech i Słowacji zdecydowali o ustanowieniu kanału komunikacji pomiędzy ich państwami, w celu uzgodnienia poziomu ryzyka i rzetelnej wymiany informacji, które przekazywane są ogółowi społeczeństwa. Dodatkowo, postanowili organizować coroczne spotkania w celu omówienia wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i wymiany dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych krajach.