Strona główna/Aktualności/Spotkania bilateralne z przedstawicielami resortów rolnictwa państw trzecich podczas targów Zielony Tydzień w Berlinie

Spotkania bilateralne z przedstawicielami resortów rolnictwa państw trzecich podczas targów Zielony Tydzień w Berlinie

Aktualności 2023-01-26

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii pan Krzysztof Jażdżewski podczas targów Zielony Tydzień (Grüne Woche) w Berlinie wziął udział w spotkaniach Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka z przedstawicielami resortu rolnictwa Armenii, Uzbekistanu i Kazachstanu. Na spotkaniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa Armenii poruszona została m. in. kwestia możliwości kontynuacji eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego uwzględniające zasady regionalizacji przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt. Strony uzgodniły kontynuację rozmów w tym zakresie w drodze kontaktów bilateralnych.

Zielony Tydzień w Berlinie z udziałem Krzysztofa Jażdżewskiego

W rozmowie ze swoim odpowiednikiem z Uzbekistanu, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii wnioskował o przywrócenie możliwości eksportu mięsa wieprzowego z województwa kujawskopomorskiego, które nadal objęte jest restrykcjami, mimo że jest wolne od wirusa ASF. Uzgodnienia dotyczyły również możliwości  organizowania w pierwszym kwartale br. kontroli zatwierdzających polskie zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego.

Spotkanie z ministrem rolnictwa Kazachstanu było okazją do przedstawienia postulatów strony polskiej dotyczących kilku kwestii weterynaryjnych, m.in. zniesienia zakazu importu drobiu i produktów drobiowych z obszarów nieobjętych restrykcjami nałożonymi z powodu HPAI oraz umożliwienia eksportu bydła hodowlanego i użytkowego do Kazachstanu.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska