Strona główna/Aktualności/Salmonella u drobiu

Salmonella u drobiu

Aktualności 2021-02-12

Spotkanie z przedstawicielami branży drobiarskiej podsumowujące propozycje uregulowań prawnych w zakresie zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella u drobiu i propozycjami zmian w prawie obowiązującym dotyczących bioasekuracji gospodarstw drobiarskich odbyło się 9 lutego 2021 roku. Ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii w wideokonferencji uczestniczył Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka, Zastępca dr Mirosław Welz, Dyrektor Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt dr Paweł Meyer z pracownikami. Ze strony związków branżowych byli obecni przedstawiciele Krajowej Federacji Producentów Drobiu i Producentów Jaj, Beskidzkiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” - Zarządu Województwa Pomorskiego, Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz; Krajowej Rady Drobiarstwa  - Izby Gospodarczej, Spółdzielni Drobiarskiej „Mazurski Kurczak 2” w Mazuchówce oraz Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu, Indyk Lubuski.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PIW-PIB w Puławach, WIW Gdańsk i WIW Siedlce.

Ze strony związków branżowych Główny Lekarz Weterynarii otrzymał w roku ubiegłym 22 propozycje, uwagi i sugestie zmian przepisów prawa w odniesieniu do zwalczania Salmonella u drobiu. Spotkanie miało na celu podsumowanie przesłanych uwag, ich ocenę pod względem  zgodności z przepisami unijnymi oraz  możliwość wdrożenia ich do polskiego porządku prawnego. Przedstawione propozycje zmian znajdą odzwierciedlenie w aktualizowanych krajowych programach zwalczania Salmonella. Dodatkowo, dr Bogdan Konopka wystąpił z inicjatywą modyfikacji zasad bioasekuracji i wprowadzenia niektórych rozwiązań do przepisów prawa. Zaproszeni goście przyjęli proponowane rozwiązania jako potrzebne i pomocne w branży drobiarskiej, deklarując udział w dalszych pracach  zmian  przepisów.

do góry