Strona główna/Aktualności/Pożegnanie Elżbiety Strzemińskiej

Pożegnanie Elżbiety Strzemińskiej

Aktualności 2020-11-18

Elżbieta Strzemińska - urodziła się 10 stycznia 1934 r. w Warszawie, gdzie odbyła edukację szkolną i uzyskała świadectwo dojrzałości. Dyplom lekarza weterynarii otrzymała w 1958 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po odbyciu wstępnego stażu pracy w Stołecznym Zakładzie Weterynarii (01.12.1958 - 31.05.1959) została zatrudniona na stanowisku starszego asystenta laboratoryjnego w Mazowieckim Kombinacie Przemysłu Mięsnego. Kierowała pracownią mikrobiologiczną Rejonowego Laboratorium Kontrolno-Badawczego Przemysłu Mięsnego w Warszawie (01.06.1959 - 29.02.1972). Od dnia 1 marca 1972 roku została kierownikiem laboratorium Weterynaryjnego Inspektoratu Sanitarnego przy Zakładach Mięsnych w Kielcach. Na stanowisku tym pracowała do likwidacji laboratorium 19 kwietnia 1979 r. Później odeszła ze służby weterynaryjnej. Pracowała w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, jako kierownik Oddziału Przeciwepidemicznego. Była także nauczycielem w Zespole Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Kielcach. Po przejściu na emeryturę w sierpniu 1991 r. działała aktywnie w samorządzie zawodowym, w latach 2000-2009 była Przewodniczącą Komisji Funduszu Socjalnego Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Była inicjatorem i współtwórcą Klubu Seniora Lekarza Weterynarii przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Odznaczona odznakami: Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1979), Zasłużony działacz Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa (1980), Zasłużony dla Samorządu Lekarzy Weterynarii „Meritus” (2003).

Elżbieta Strzemińska - nekrolog

do góry