Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej

Aktualności 2021-10-05

29 września - 1 października 2021 r. w Słowenii odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE, w którym uczestniczyła dr Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii RP. Podczas spotkania została omówiona długoterminowa strategia prac Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii. Poruszone zostały również kwestie związane z cyfryzacją w kontrolach weterynaryjnych i kontrolach łańcucha żywnościowego oraz ze standardową procedurą działania OIE i przewodnikiem dotyczącym nowo pojawiających się chorób (emerging diseases). Prezydencja Słowenii zaprezentowała zebranym stan prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych (OCR). Został także przedstawiony wniosek delegacji Polski dotyczący postępowania w przypadku eksportu zwierząt pochodzących z UE do krajów trzecich, w celu zminimalizowania odmowy wprowadzenia tych zwierząt w kraju trzecim - kraje nie wymienione w wykazach dla danego gatunku zwierząt.

zdj

do góry