Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE

Aktualności 2021-07-20

15 lipca 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się nieformalne spotkanie Grupy Roboczej Głównych
Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE, w którym uczestniczył dr Mirosław Welz, Główny Lekarz
Weterynarii RP. Było to pierwsze spotkanie prowadzone przez przedstawicieli Słowenii, która od dnia 1 lipca
2021 r. sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Celem spotkania było m.in. podniesienie świadomości
na temat prac związanych z Kodeksem Żywnościowym i działaniami Międzyrządowej Grupy Zadaniowej ds.
Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR). Przedstawiono także kwestie związane z wdrożeniem
cyfryzacji w przeprowadzaniu urzędowych kontroli weterynaryjnych i kontroli łańcucha żywnościowego.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wymiany poglądów na temat opracowywanych przez OIE
procedur i przewodnika dotyczącego nowo pojawiających się chorób (emerging diseases).

CVO

do góry