Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli

Aktualności 2023-05-16

W dniu 12.05.2023 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii
państw członkowskich UE, w którym udział wziął Główny Lekarz Weterynarii RP Paweł Niemczuk. Na
spotkaniu przedstawiono przebieg Sesji Generalnej KE ds. Zwalczania Pryszczycy (EuFMD) w Rzymie
4-5 maja br. Ponadto, znaczna część spotkania została poświęcona przygotowaniom do zbliżającej się
Sesji Generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (WOAH) w Paryżu 21-25 maja br., w tym
nastąpiła wymiana poglądów z przedstawicielami Unii Afrykańskiej w tej kwestii.

W trakcie posiedzenia przedstawiony został również wniosek dotyczący zalecenia Rady UE w sprawie
intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach
podejścia „Jedno zdrowie”. Delegacja Holandii wystąpiła z inicjatywą współpracy badawczej w
zakresie zapobiegania wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz przedstawiła swoje doświadczenia
w zakresie hodowli owadów i ich wykorzystaniu jako pasze i żywność dla ludzi.

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii W Brukseli

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska