Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniu 13.03.2023 r.

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniu 13.03.2023 r.

Aktualności 2023-03-15

W dniu 13.03.2023 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy
Weterynarii państw członkowskich UE. W spotkaniu wziął udział Główny Lekarz Weterynarii RP pan
Paweł Niemczuk. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy związane z przygotowaniami do
tegorocznej Sesji Generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (WOAH) w Paryżu 21-25
maja br. oraz do Sesji Generalnej KE ds. Zwalczania Pryszczycy (EuFMD) w Rzymie 4-5 maja br.
Ponadto, kontynuowano dyskusję na temat poruszony na poprzednim posiedzeniu GR GLW
dotyczący odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt.
Poświęcono również uwagę zagadnieniom zastosowania nowych technologii, w tym sztucznej
inteligencji w kontrolach urzędowych przeprowadzanych w ubojniach. Nadal dość istotnym
zagadnieniem szeroko omawianym na spotkaniu była kwestia współfinansowania programów
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniu 13.03.2023 r.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska