Strona główna/Aktualności/Porozumienie pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN

Porozumienie pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN

Aktualności 2024-05-24

W dniu 24 maja 2024 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk, reprezentowanym przez Pana Dyrektora dr hab. Tomasza Mazgajskiego a Głównym Lekarzem Weterynarii - Krzysztofem Jażdżewskim. W spotkaniu, podczas którego zostało zawarte porozumienie uczestniczył również Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Jakub Kubacki.

Podpisywanie porozumienia pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a przedstawicielem Muzeum i Instytutem Zoologii PAN

Porozumienie obejmuje m.in.:

  • wymianę informacji o sytuacji epizootycznej w odniesieniu do chorób ptaków,
  • wymianie wyników ekspertyz i analiz w odniesieniu do ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się chorób, wsparciu Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji programów monitorowania stanu populacji poszczególnych gatunków ptaków w sytuacji zagrożenia lub stwierdzenia chorób oraz
  • podejmowaniu działań zmierzających do ochrony zdrowia ptaków oraz ochrony bioróżnorodności gatunkowej w przypadku wystąpienia lub zagrożenia chorób umieszczonych w wykazie, które są istotne dla ptaków.

Ponadto w ramach współpracy, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Główny Inspektorat Weterynarii mogą wzajemnie umożliwiać udział osób realizujących zadania związane z krajowym monitoringiem ptaków, oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w organizowanych szkoleniach dotyczących obszarów objętych współpracą.

Porozumienie pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska