do góry
Strona główna/Aktualności/Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii

Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii

Aktualności 2018-10-16

16 października 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej. Podpisanie porozumienia nastąpiło w obecności Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz  Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Porozumienie przewiduje zacieśnienie współpracy organów obu Inspekcji na wszystkich szczeblach ich struktury organizacyjnej. Obejmować będzie przede wszystkim nadzór nad produkowaną i wprowadzaną do obrotu żywnością, również eksportowaną i przywożoną na terytorium Unii Europejskiej. Porozumienie obejmuje także zwalczanie chorób odzwierzęcych, nadzór nad paszami i zagospodarowaniem ubocznych produktów zwierzęcych. Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby uaktualnienia postanowień dotychczas obowiązującego w tym zakresie porozumienia, które zostało zawarte w 2007 r.

Tekst porozumienia

 

Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii

Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii

Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii

Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii

Podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii