Strona główna/Aktualności/Pasze i działania CBŚP - wyniki badań próbek pasz

Pasze i działania CBŚP - wyniki badań próbek pasz

Aktualności 2022-11-14

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że otrzymał sprawozdania z badań wszystkich próbek pasz pobranych i przesłanych do badań w ramach postępowania wyjaśniającego w zakładach objętych działaniami CBŚP. Badaniami objęto kwasy tłuszczowe, a także gotowe pasze zawierające je w składzie. Pobierane próbki zbadano w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej. W żadnej z próbek badanych w kierunkach: dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy, nie stwierdzono przekroczeń wobec obowiązujących norm.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska