Strona główna/Aktualności/Narada z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Bezpieczeństwa Żywności w dniach 15-16 marca 2023 roku

Narada z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Bezpieczeństwa Żywności w dniach 15-16 marca 2023 roku

Aktualności 2023-03-20

W dniach 15-16 marca br. w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyła się narada z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Bezpieczeństwa Żywności. W spotkaniu uczestniczyli Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Meyer oraz pracownicy Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.

Tematyka narady obejmowała m.in.:

- kwestie związane z eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek USA, tj. utrzymaniem uprawnień eksportowych przez zakłady zajmujące się produkcją świeżego mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych eksportowanych na rynek USA oraz ubieganiem się o uprawnienia eksportowe przez zakłady zajmujące się produkcją świeżego mięsa drobiowego i produktów drobiowych;

- zmiany rozporządzenia 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz projekt zmian rozporządzenia 2020/687 w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności;

- omówienie aktualnych informacji związanych z wymaganiami dotyczącymi wody do pojenia zwierząt, z których / od których pozyskuje się żywność;

- prezentacje dotyczące nowych instrukcji i wytycznych GLW (tj. Instrukcji w sprawie zakresu i sposobu działania SIECI POWIADAMIANIA I WSPÓŁPRACY - ACN oraz Wytycznych dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie certyfikacji eksportowej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej, prowadzonej na rzecz podmiotów znajdujących się poza nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej);

- omówienie bieżących spraw i zadań realizowanych w tym obszarze przez Inspekcję Weterynaryjną.

W trakcie spotkania miała również miejsce dyskusja dotycząca projektów wytycznych GLW w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy kontroli przedsiębiorstw spożywczych w zakresie spełniania wymagań dotyczących możliwości śledzenia i oznakowania żywności oraz w sprawie weryfikacji oceny czystości bydła.

Narada z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Bezpieczeństwa Żywności 15-16 marca 2023

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska