Strona główna/Aktualności/Narada wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych

Narada wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych

Aktualności 2023-01-23

23 stycznia 2023 r. w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyła się narada wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych odpowiedzialnych za kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz identyfikację i rejestrację zwierząt. W spotkaniu uczestniczyli Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, pracownicy Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt oraz kierownicy wojewódzkich zespołów ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Narada Zakaźnicy

W trakcie spotkania przedstawiono aktualne zagadnienia związane ze zwalczaniem niektórych chorób zakaźnych:

- Afrykańskiego Pomoru Świń, w tym planowane zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania ASF;

- grypy ptaków oraz wyniki dochodzeń epizootycznych i wniosków z kontroli w zakresie bioasekuracji w ogniskach stwierdzonych w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.

Kolejnym punktem narady omówiono również nowe zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ).

 Zaprezentowano dostępne komercyjnie lub pilotażowo metody szacowania populacji dzików z użyciem sprzętu wizyjnego powiązanych z metodami algorytmicznymi.

 Ustalono również organizację krajowych ćwiczeń symulacyjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WIW zakaźnicy

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska