Strona główna/Aktualności/Narada wojewódzkich inspektorów ds. pasz i utylizacji.

Narada wojewódzkich inspektorów ds. pasz i utylizacji.

Aktualności 2022-05-11

W dniach 10-11 maja br. odbyła się w Głównym Inspektoracie Weterynarii narada wojewódzkich inspektorów ds. pasz i utylizacji. W trakcie spotkania omówiono tematy dotyczące kwestii nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem stosowania pasz w żywieniu zwierząt oraz zagadnień związanych z zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie uwzględniono sprawę relaksacji „feed banu” w postaci dopuszczenia do skarmiania krzyżowego PAP z drobiu dla trzody chlewnej i PAP z trzody chlewnej dla drobiu. Zwrócono również uwagę na unieszkodliwienie zwierząt martwych przy likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt.

Ponadto w dniu 10 maja br. odbyło się spotkanie z wojewódzkimi inspektorami ds. pasz i utylizacji, którzy w okresie pandemii przeszli na emeryturę: Anna Dolińska, Maciej Filipowicz, Agnieszka Głowacka, Lech Rybarczyk, Sławomir Samotij, Elżbieta Sobczak, Elżbieta Zduńczyk. Zostały im złożone serdeczne podziękowania za wszystkie lata wzorowej pracy w służbie weterynaryjnej, w tym również za zaangażowanie w działania na rzecz zawodu lekarza weterynarii. Swą wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju, pogłębienia wiedzy oraz kreowania właściwego wizerunku Inspekcji Weterynaryjnej.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska