Strona główna/Aktualności/Narada w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Narada w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Aktualności 2022-01-05

W dniu 5 stycznia 2022 r. odbyła sią narada z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii, której przewodniczył Pan Lech Antoni Kołakowski, Sekretarz Stanu w MRiRW, Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Meyer oraz Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt Magdalena Zasępa. Podczas narady, dyskusji poddano zagadnienia związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, w tym z realizacją odstrzału sanitarnego dzików na podstawie aktów prawa miejscowego - rozporządzeń wojewodów i powiatowych lekarzy weterynarii oraz pozyskania dzików w ramach gospodarki łowieckiej. Wnioski i doświadczenia z działań wdrożonych w poszczególnych województwach mają na celu opracowanie założeń do prowadzonych działań w 2022 r. Omówiono sytuację epidemiologiczna związaną z tą jednostką chorobową w Polsce i w Europie, projektowane zmiany do „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie w 2022 r.” oraz poziom dostosowania gospodarstw do wymagań wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/605.

Narada

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska