Strona główna/Aktualności/Możliwość eksportu produktów rybołówstwa na rynek kolumbijski

Możliwość eksportu produktów rybołówstwa na rynek kolumbijski

Aktualności 2021-06-25

Nowy wzór świadectwa zdrowia dla produktów rybołówstwa ustalony bilateralnie pomiędzy Głównym
Inspektoratem Weterynarii i kolumbijską służbą INVIMA jest dostępny na stronie internetowej GIW oraz u
powiatowych lekarzy weterynarii.
Zatwierdzenie do eksportu otrzymało 8 polskich zakładów rybnych zainteresowanych eksportem swoich
produktów na przedmiotowy rynek.
W przypadku zainteresowania kolejnych zakładów sektora rybnego uzyskaniem uprawnień eksportowych na
rynek kolumbijski, stosowne dokumenty aplikacyjne konieczne do rozpoczęcia procedury zatwierdzenia
dostępne są u powiatowych lekarzy weterynarii.

kol

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska