Strona główna/Aktualności/Koronawirusy - patogeny ważne z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ludzi

Koronawirusy - patogeny ważne z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ludzi

Aktualności 2020-11-16

"Koronawirusy tworzą dużą i zróżnicowaną grupę wirusów występujących u wielu gatunków ssaków i ptaków, charakteryzujących się dużym stopniem zmienności oraz stosunkowo wysokim potencjałem przełamywania barier międzygatunkowych. [...]

Konieczne jest zintensyfikowanie badań podstawowych zmierzających do dokładniejszego poznania różnorodności koronawirusów występujących w rezerwuarze wolno żyjącym (szczególnie u nietoperzy), jak również identyfikacji molekularnych markerów patogenności, adaptacji do organizmu nowego gospodarza oraz zdolności do transmisji, w tym drogą kropelkową. Pozwoli to na wytypowanie potencjalnych „kandydatów” o wysokim potencjale zoonotycznym, którzy w przyszłości mogą stanowić ryzyko pandemiczne. W wymiarze aplikacyjnym wysiłki naukowców powinny koncentrować się na dalszym usprawnieniu metod diagnostyki, które w idealnych warunkach powinna cechować czułość i specyficzność na poziomie techniki real-time RT-PCR, połączona jednak z prostotą wykonania porównywalną z szybkimi testami terenowymi."

Są to fragmenty z podsumowania artykułu autorstwa dr hab. Katarzyny Domańskiej-Blicharz i współpracowników z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Tekst został opublikowany na łamach Życia Weterynaryjnego w numerze 95(6) 2020/06 i nosi tytuł "Koronawirusy - patogeny ważne z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ludzi".

Tekst dostępny jest pod linkiem i lokalnie do pobrania w formacie PDF.

do góry