Strona główna/Aktualności/Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Aktualności 2020-03-16

Kwarantanna - informacje dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi 

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa

Zwierzęta i koronawirus

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - Pytania i odpowiedzi odnośnie choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19) - tłumaczenie

Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19 - republikacja tekstu autorstwa lek. wet. Natalii Strokowskiej opublikowanego  na portalu WeterynariaNews.pl.

Zalecenia dla producentów żywności

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zalecenia dla pracowników urzędów

Instrukcja dla pracowników urzędów dotycząca zasad postepowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia nowym koronawirusem - instrukcja Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sprzedaż żywności na targowiskach - zalecenia GIS

Zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) w przypadku sprzedaży żywności na targowiskach i bazarach - zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Pytania i odpowiedzi

Czy koronawirus przenosi się za pomocą żywności?

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa trzeba podejmować szczególne działania wobec zwierząt towarzyszących?

Główny Inspektorat Weterynarii monitoruje sytuację związaną z wirusem Covid-19. Aktualnie Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ - dostępne jest tłumaczenie tej strony zwierającej pytania i odpowiedzi odnośnie choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19)

Co można zrobić w przypadku posiadania zwierząt domowych? To, co w przypadku dłuższej nieobecności właściciela (np. urlop): pomoc sąsiedzka, rodzina. To samo będzie dotyczyć rolników mających zwierzęta hodowlane.

Eutanazja zwierząt z powodu kwarantanny właściciela nie wchodzi w grę.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska