Strona główna/Aktualności/Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych

Aktualności 2023-12-27

Dzień 1 stycznia 2024 r. jest datą wejścia w życie nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2023 poz. 1075).

Jako że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, nie zostanie udostępniony przez Głównego Lekarza Weterynarii, przedmiotowa dokumentacja powinna być prowadzona na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przepisy unijne nie określają wzoru tej dokumentacji, ale stwarzają możliwość jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej, dopuszczalne jest przyjęcie prowadzenia tej dokumentacji w jednej z tych form, z wykorzystaniem wzoru stosowanego dotychczas.

Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska