Strona główna/Aktualności/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)

Aktualności 2023-01-04

Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii w tym składanymi sukcesywnie do Komisji Europejskiej wnioskami mającymi na celu zminimalizowanie zasięgu obszarów objętych ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF w Polsce, w II połowie 2022 r zostały zmienione znacząco obszary w tym największych restrykcji, wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605. Wprowadzone zmiany w regionalizacji obejmowały:

- 141 gmin w 4 województwach (łódzkie, podkarpackie, śląskie i wielkopolskie) i 3 miasta na prawach powiatu (Łódź, Kalisz, Piotrków Trybunalski) zostało uwolnione z obszarów objętych ograniczeniami;
- 77 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III do OOO II w 6 województwach (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie);
- 14 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III do OOO I w 2 województwach (małopolskie i świętokrzyskie);
- 10 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami II do OOO I w województwie podlaskim;

Poniżej mapy obrazujące zmiany w regionalizacji, które zostały wprowadzone od września do końca grudnia ub. roku.

mapa - przed

mapa - po

Główny Inspektorat Weterynarii podkreśla, że na bieżąco podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszarów objętych ograniczeniami. Należy wskazać, iż w każdym rozpatrywanym przypadku Komisja Europejska bierze pod uwagę m. in. ogólną sytuację epizootyczną w całym kraju, tempo szerzenia się choroby na danym terenie i dane odnośnie jej występowania w poprzednich latach.

W dniu 20 grudnia br. został złożony kolejny wniosek do Komisji Europejskiej o dalsze zmiany w regionalizacji.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska