Strona główna/Aktualności/Informacja o uzgodnieniu pomiędzy Komisją Europejską i Ukrainą zharmonizowanego świadectwa na eksport mleka poddanego obróbce termicznej i produktów mleczarskich

Informacja o uzgodnieniu pomiędzy Komisją Europejską i Ukrainą zharmonizowanego świadectwa na eksport mleka poddanego obróbce termicznej i produktów mleczarskich

Aktualności 2017-09-27

Komisja Europejska zakończyła negocjacje ze służbą weterynaryjną Ukrainy w sprawie zharmonizowanego świadectwa weterynaryjnego dotyczącego eksportu z Państw Członkowskich UE na Ukrainę mleka poddanego obróbce termicznej i produktów mleczarskich.

Strona ukraińska wprowadziła okres przejściowy, do 30 września 2017 r., podczas którego obowiązują dwa wzory świadectw - uzgodnione bilateralnie pomiędzy służbą weterynaryjną Polski i Ukrainy, a także nowy, ustalony pomiędzy służbą weterynaryjną Ukrainy i Komisją Europejską.

Świadectwo weterynaryjne dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Ukrainy mleka poddanego obróbce termicznej i produktów mleczarskich w polsko-ukraińskiej wersji językowej, będzie wystawiane do każdej przesyłki w wersji papierowej. Nowy wzór świadectwa dostępny będzie na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska