Strona główna/Aktualności/Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykazu środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykazu środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi

Aktualności 2022-08-03

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż dniu 20 lipca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r. określające środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (Dz .Urz. UE L 191 z 20.07.2022, str. 58).

Środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia określone jako zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi nie mogą być obecne w:

 • weterynaryjnych produktach leczniczych,
 • paszach leczniczych,
 • produktach leczniczych stosowanych w ramach tzw. „kaskady” w leczeniu zwierząt,
 • produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do UE

oraz nie mogą być stosowane u zwierząt przywożonych z państw trzecich do UE.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 lutego 2023 r.

Głównym celem wyznaczenia grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do stosowania wyłącznie w leczeniu ludzi jest ograniczanie zjawiska antybiotykooporności oraz racjonalne i odpowiedzialne wykorzystywanie przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt oraz ludzi.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikiem z listą środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R1255

Poniżej wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi:

 1. ANTYBIOTYKI
  1. karboksypenicyliny
  2. ureidopenicyliny
  3. ceftobiprol
  4. ceftarolina
  5. kombinacje cefalosporyn z inhibitorami beta-laktamaz
  6. cefalosporyny sideroforowe
  7. karbapenemy
  8. penemy
  9. monobaktamy
  10. pochodne kwasu fosfonowego
  11. glikopeptydy
  12. lipopeptydy
  13. oksazolidynony
  14. fidaksomycyna
  15. plazomycyna
  16. glicylcykliny
  17. erawacyklina
  18. omadacyklina
 2. LEKI PRZECIWWIRUSOWE
  1. amantadyna
  2. marboksyl baloksawiru
  3. celgosywir
  4. fawipirawir
  5. galidesywir
  6. laktimidomycyna
  7. laninamiwir
  8. metisazon
  9. molnupirawir
  10. nitazoksanid
  11. oseltamiwir
  12. peramiwir
  13. rybawiryna
  14. rymantadyna
  15. tizoksanid
  16. triazawirin
  17. umifenowir
  18. zanamiwir
 3. LEKI PRZECIWPIERWOTNIAKOWE
  1. nitazoksanid
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska