Strona główna/Aktualności/Główny Lekarz Weterynarii z wizytą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sokółce

Główny Lekarz Weterynarii z wizytą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sokółce

Aktualności 2022-11-29

W dniu 28 listopada 2022 r. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk wraz z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lechem Antonim Kołakowskim uczestniczyli w uroczystym przedstawieniu planu rozbudowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Wojewodą Podlaskim, Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sokółce podjęli działania, aby zapewnić środki na przebudowę i rozbudowę siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce.

Obiekt w całości zostanie dostosowany do aktualnej liczby osób zatrudnionych w inspektoracie i do zakresu wykonywanych przez inspektorów zadań. Budynek będzie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Główny Lekarz Weterynarii wspomniał o dotychczasowym wsparciu i rozwoju Inspekcji Weterynaryjnej w Sokółce, a także o wzroście zatrudnienia jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat. W związku ze szczególnym położeniem powiatu sokólskiego oraz dużą koncentracją ferm drobiu, w których utrzymywanych jest w skali roku ok. 21 mln sztuk drobiu oraz 79 tys. sztuk bydła, związane są liczne zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną. Na ten cel udało się zabezpieczyć środki w wysokości dwóch milionów złotych.

Inwestycja ta, jak zaznaczył Wiceminister Kołakowski, wpłynie na bardziej efektywną organizację pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, skuteczniejszą obsługę interesantów ale przede wszystkim będzie dobrze służyć lokalnej społeczności.

Wystąpienie

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska