Strona główna/Aktualności/Główny Lekarz Weterynarii gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Główny Lekarz Weterynarii gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Aktualności 2019-09-05

W dniu 4 września 2019 r., Główny Lekarz Weterynarii, dr Bogdan Konopka, wziął udział w panelu dyskusyjnym XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. W ramach ścieżki Europa Karpat odbyła się dyskusja „Globalne zagrożenia i szanse dla polskiego sektora żywnościowego”. Podczas panelu wypowiadano się na tematy związane z eksportem polskiej żywności zwłaszcza w obliczu zmian zachodzących na globalnym rynku wymiany handlowej. Eksperci poruszali kwestie umowy Unii Europejskiej ze związkiem Mercosur. Dyskutowano w wpływie umowy handlowej m.in. na rynek produkcji wołowiny, drobiu. Dr Bogdan Konopka podkreślił, że kwestie związane z bezpieczeństwem żywności pochodzącej z państw Ameryki Południowej będą podlegać przyjętym przez Unią Europejską standardom.

Należy wskazać, że zagrożenia związane z handlem żywnością wnikają przede wszystkim z występowaniem chorób zwierząt. Powoduje to nakładanie restrykcji handlowych, które z jednej strony mogą być zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami, ale także mogą stanowić nieuzasadnione bariery w handlu, wykorzystywane przez poszczególne państwa do ochrony własnych rynków. W zagrożeniach należy brać pod uwagę choroby zwierząt spowodowane zmianami klimatu, które prowadzą do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych na nowych terenach. Na szerzenie się chorób wpływają także wędrówki dzikich zwierząt, handel i transport międzynarodowy, pojawienie się patogenów, które nie występowały do tej pory, np. wirus Schmallenberga.

Jako szanse związane z handlem żywnością należy wskazać przede wszystkim regionalizację (np. w przypadku ASF), czyli wyznaczanie obszarów występowania choroby i ich wyłączanie z eksportu zamiast wyłączania obszarów całych państw. Drugim ważnym elementem jest korzystna sytuacja danego państwa w zakresie chorób zwierząt. W przypadku Polski zmiana statusu BSE, czyli uznanie Polski przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za kraj o znikomym ryzyku wystąpienia BSE, umożliwia rozpoczęcie negocjacji z państwami, które nie dopuszczały eksportu, lub renegocjację zapisów dotychczasowych świadectw zdrowia.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska