Strona główna/Aktualności/GLW informuje: przebadano ponad 5000 próbek pobranych na granicy z Ukrainą

GLW informuje: przebadano ponad 5000 próbek pobranych na granicy z Ukrainą

Aktualności 2024-02-22

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadziły oraz nadal prowadzą regularne kontrole weterynaryjne na granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzone działania mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa importowanych materiałów paszowych oraz żywności pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z Ukrainy. Łącznie w roku 2023 przeprowadzono 5 186 kontroli weterynaryjnej materiałów paszowych oraz żywności pochodzącej z Ukrainy.

Grafika autostrady z napisem po angielsku kontrole graniczne z wielkim znakiem stop na środku

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dot. wyników kontroli działań organów państwa w zakresie importu oraz obrotu zboża i rzepaku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Importowane zboże i rzepak z Ukrainy, przeznaczone na cele paszowe były kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

W roku 2023 Organy Inspekcji Weterynaryjnej pobrały na granicy z pasz roślinnych przywożonych z Ukrainy:

  • 2179 próbek do badań organoleptycznych, gdzie stwierdzono nieprawidłowości w 123 przypadkach tj. zapleśnienie, zawilgocenie.
  • 1040 próbek materiałów paszowych skierowanych do badań wykonanych w laboratoriach urzędowych, gdzie nieprawidłowości stwierdzono jedynie w 14 przypadkach tj. 1,3% (salmonella, niezadeklarowane GMO, pestycydy).

W roku 2023 Organy Inspekcji Weterynaryjnej pobrały z żywności pochodzącej z Ukrainy:

  • 1699 próbek w celu badań organoleptycznych, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości
  • 268 próbek skierowano do szczegółowych badań wykonanych laboratoriach urzędowych - stwierdzono obecność Salmonelli jedynie w 5 przypadkach tj. 1,8%

Należy niezwłocznie zgłaszać wszystkie próby oszustwa związane z wprowadzaniem materiałów paszowych z Ukrainy odpowiednim służbom i organom ścigania. Wszelkie próby zafałszowania stanowią poważne naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i regulacji sanitarno-weterynaryjnych oraz mogą prowadzić do zagrożeń dla zdrowia publicznego i stabilności rynku paszowego.

 

Źródło grafiki: Pixabay

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska