Strona główna/Aktualności/Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt i powiadomienia dotyczące utrzymywania zwierząt

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt i powiadomienia dotyczące utrzymywania zwierząt

Aktualności 2023-01-27

Główny Inspektorat Weterynarii otrzymuje liczne powiadomienia dotyczące nieprawidłowości w zakresie utrzymania zwierząt, których nadawcą jest Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Wszystkie takie powiadomienia są analizowane i sukcesywnie przekazywane właściwym wojewódzkim lekarzom weterynarii.

Z dotychczasowych podsumowań wynika, że otrzymywane zgłoszenia nie są w żaden sposób weryfikowane przez DIOZ i bardzo często zawierają poważne błędy znacznie utrudniające lub uniemożliwiające podjęcie działań. Do najczęstszych omyłek należą: 

  • brak adresu lub nieprecyzyjne dane dotyczące przebywania zwierzęcia
  • zbyt ogólny opis sytuacji, który nie wskazuje zgłaszanych problemów
  • nierzetelny opis sytuacji sprzeczny z załączonymi zdjęciami
  • przekazywanie nieaktualnych spraw.

Należy podkreślić, że powyższe nieprawidłowości powodują również znacznie większe zaangażowanie zasobów ludzkich i finansowych, co utrudnia właściwe prowadzenie działań IW na innych polach.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska