Strona główna/Aktualności/Cykl Szkoleń Weterynaryjnych - Wzrost Kompetencji Inspektorów

Cykl Szkoleń Weterynaryjnych - Wzrost Kompetencji Inspektorów

Aktualności 2023-11-17

Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Głównego Inspektoratu Weterynarii w miesiącach wrzesień - październik br. zorganizowało w Warszawie szkolenia z zakresu higieny pasz, farmacji weterynaryjnej oraz zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Szkolenia przeprowadzone zostały w czterech dwudniowych turach, w trakcie których odbyły się zarówno sesje wykładowe jak i warsztatowe oraz panel dyskusyjny. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej inspektorów oraz ujednolicenie zasad postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy nadzorze na terenie całego kraju. W sesjach dydaktycznych uczestniczyli inspektorzy ds. pasz i utylizacji ze szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz wojewódzcy inspektorzy ds. farmacji i wojewódzcy inspektorzy ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

Realizując również zapisy porozumienia z dnia 22 czerwca 2021 o współpracy między Inspekcją Weterynaryjną a Krajową Informacją Skarbową (KIS) do uczestnictwa w szkoleniu zaproszono również jej przedstawicieli. Przedstawiciele KIS mieli okazję zapoznać się z aktualnymi zagadnieniami prawa paszowego, a także w każdej z 4 tur szkolenia wygłosili wykład dotyczący realizowanych zadań oraz efektów dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi Instytucjami.

W panelu szkolenia poświęconemu zagadnieniom farmacji weterynaryjnej do wygłoszenia wykładu zaproszono Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Panią Agatę Andrzejewską. Dodatkowo w każdej turze szkolenia uczestniczyli przedstawicie Zakładu Farmacji Weterynaryjnej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, którzy przedstawili praktyczne aspekty korzystania z oprogramowania udostępnionego Inspekcji Weterynaryjnej przez Instytut.

Łącznie przeszkolonych zostało 418 inspektorów weterynaryjnych. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników oraz zgłoszono zainteresowanie tego typu szkoleniem również w przyszłości.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska