do góry
Strona główna/Aktualności/Audyt służb USA i Kanady w Polsce

Audyt służb USA i Kanady w Polsce

Aktualności 2019-09-20

W dniach 13-20 września 2019 r. odbywał się audyt amerykańskich służb Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) i kanadyjskich służb Canadian Food Inspection Agency (CFIA) w Polsce mający na celu ocenę sytuacji epizootycznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF), klasycznego pomoru świń (CSF), choroby pęcherzykowej świń (SVD) i pryszczycy (FMD).

Audyt w Polsce stanowił jedną z części audytu przeprowadzanego przez ww. kraje w wybranych 13 państwach członkowskich Unii Europejskiej we współpracy z DG SANTE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej brali udział w audycie w roli obserwatorów.

Audytorzy z USA i Kanady odwiedzili m.in. Graniczne Inspektoraty Weterynarii, przejście graniczne, port morski, zakłady zatwierdzone do eksportu na rynek USA i Kanady, gospodarstwa dostarczające żywiec do ww. zakładów, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz obwód łowiecki.

Nadzór polskich służb weterynaryjnych nad rozprzestrzenieniem się chorób trzody chlewnej został oceniony jako prawidłowy. Z satysfakcją odnotowano, że polskie akty prawne nakładają surowe obowiązki bioasekuracji na wszystkich hodowców trzody chlewnej niezależnie od wielkości stada. Zauważono ponadto, iż prawodawstwo unijne jest przestrzegane w jednolity sposób na terytorium Polski, a polskie służby weterynaryjne racjonalnie delegują poszczególne zadania związane z nadzorem na wszystkie szczeble Inspekcji Weterynaryjnej. Partnerzy amerykańscy i kanadyjscy oraz GIW zgodnie stwierdzili, że audyt był okazją do podzielenia się wiedzą, doświadczeniami i poglądami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.