Strona główna/Aktualności/16-22 listopada 2015 roku Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

16-22 listopada 2015 roku Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Aktualności 2015-11-19

Inicjatywa podjęta przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt OIE jest elementem realizacji działań zawartych w 5-letnim „Planie na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe” zainicjowanym Komunikatem Komisji z dnia 15.11.2011 r. (KOM (2011) 748, 17.11.2011). Celem tego tygodnia jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z opornością bakterii na antybiotyki oraz zachęcenie do podjęcia najlepszych praktyk w celu ograniczenia występowania i rozprzestrzeniania się opornych bakterii. Należy pamiętać, że antybiotyki są niezbędne w celu ochrony zdrowia ludzkiego i zdrowia zwierząt oraz dobrostanu zwierząt. Jednakże nadmierne lub nieodpowiednie ich stosowanie może prowadzić do pojawienia się bakterii, które są oporne na leczenie antybiotykami. 
OIE bierze czynny udział w tym wydarzeniu wspierając go o nowe narzędzia komunikacyjne:
• Portal internetowy OIE na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, który został całkowicie zreorganizowany i zaktualizowany.
• Trzy nowe plakaty: "Walka z opornością na antybiotyki: Co można zrobić?” dostosowane i dostępne dla różnych grup odbiorców: władz krajowych, lekarzy weterynarii oraz hodowców i właścicieli zwierząt.
• Nowa infografika przedstawiająca kluczowe punkty do zapamiętania w celu odpowiedzialnego i starannego stosowania antybiotyków.

do góry