do góry
Strona główna/Aktualności/ V posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej w dziedzinie rolnictwa

V posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej w dziedzinie rolnictwa

Aktualności 2019-02-28

W dn. 27 lutego 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się V posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej w dziedzinie rolnictwa. Spotkaniu  przewodniczył, ze strony polskiej Pan Szymon Giżyński,  Sekretarz Stanu w MRiRW, ze strony ukraińskiej, Pani  Olena Kowalowa, Zastępca Ministra Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy. Ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii w spotkaniu uczestniczyła m. in. Pani Anna Galica, Dyrektor Biura ds. UE i Współpracy z Zagranicą. Służbę weterynaryjną Ukrainy reprezentowała Pani Olga Szewczenko, Naczelnik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów Ukrainy. Posiedzenie poprzedziło spotkanie techniczne służb weterynaryjnych obu krajów, w którym ze strony GIW uczestniczyli również specjaliści z dziedziny zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz. Podczas spotkania zostały omówione najistotniejsze kwestie dotyczące bieżącej współpracy weterynaryjnej pomiędzy Polską i Ukrainą. Strony wymieniły się informacjami na temat uzgadnianych i renegocjowanych świadectw weterynaryjnych. Strony omówiły w szczególności procedurę prac nad świadectwem zdrowia dla produktów mięsnych i nasienia bydła.

Poruszono również zagadnienie restrykcji importowych wprowadzonych przez stronę ukraińską w związku z występowaniem ASF oraz wystąpieniem atypowego przypadku BSE w Polsce. W odniesieniu do restrykcji ASF strona ukraińska poinformowała, że warunkiem uznania regionalizacji  zgodnej z przepisami UE jest przeprowadzenie audytu w zainteresowanym państwie. W kwestii ograniczeń nałożonych na Polskę z powodu BSE, strona ukraińska stwierdziła, że rozważy zniesienie zakazu po przesłaniu przez GIW dodatkowych wyjaśnień dotyczących przypadku tej choroby.

W ramach wspólnych uzgodnień zatwierdzony został nowy wzór świadectwa zdrowia na wywożone do Ukrainy pasze pochodzenia roślinnego. Dokument zacznie obowiązywać po opublikowaniu go na stronie internetowej ukraińskiej służby weterynaryjnej.

Ponadto strona ukraińska potwierdziła, że przy eksporcie pasz mineralnych z Polski na Ukrainę nie jest wymagane świadectwo zdrowia. W przypadku eksportu pasz mineralnych  produkt powinien być zarejestrowany i powinno mu towarzyszyć świadectwo analizy przeprowadzonej w ukraińskim laboratorium urzędowym.

Rozmowy przebiegały w konstruktywnej atmosferze. Obie strony podkreśliły efektywność realizowanej współpracy.