Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/glowny-inspektorat-weterynarii
Drukuj grafikę : tak / nie

Główny Inspektorat Weterynarii

Kierownictwo

dr lek. wet. Bogdan Konopka

Główny Lekarz Weterynarii

tel.: 22 623 17 17; fax.:22 623 14 08; e-mail: 

dr n. wet. Mirosław Welz

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Granic oraz Laboratoriów

tel.: 22 623 20 89; fax.:22 623 14 08; e-mail: 

lek. wet. Katarzyna Piskorz

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji

tel.: 22 623 10 65; fax.:22 623 14 08; e-mail: 

Marta Sadowska-Mielnik

Dyrektor Generalny

tel.: 22 623 10 65; fax.: 22 623 22 63; 

Organizacja urzędu

Ochrona danych osobowych

Dostępność - informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności

Krzysztof Śliwiński

tel. 22 623 19 31

Kontakt

Kontakt dla mediów