do góry

Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Aktualnie (wg stanu na dzień 21 października 2013 r.) obowiązują następujące wzory świadectw:

  • 27 wzorów świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku I poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez Komisje Europejską;
  • 6 wzorów bilateralnych świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku II poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez stronę polską;
  • 15 wzorów przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej, przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (wykaz zawarto w załączniku III poniżej).

Wszystkie ww. świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Dodatkowo Główny Lekarz Weterynarii wydał Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza [26]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko 2018-09-13 14:02 55.81KB pobierz plik: Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko
pdf Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso 2017-06-13 08:41 298.99KB pobierz plik: Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso
pdf Decyzja nr 810 2018-09-13 14:02 28.16KB pobierz plik: Decyzja nr 810
pdf Decyzja nr 810 załącznik 2018-09-13 14:02 31.74KB pobierz plik: Decyzja nr 810 załącznik
pdf Decyzja nr 830 2018-09-13 14:02 22.11KB pobierz plik: Decyzja nr 830
pdf Decyzja nr 835 2018-09-13 14:02 38.91KB pobierz plik: Decyzja nr 835
doc Kontrola granice Unii Celnej 2017-06-13 08:34 283KB pobierz plik: Kontrola granice Unii Celnej
doc Lista zakładów 2017-06-13 08:30 84KB pobierz plik: Lista zakładów
pdf Postanowienie nr 721 o zast. miedzynar. standardów zaleceń i instrukcji 2017-06-13 08:44 24.91KB pobierz plik: Postanowienie nr 721 o zast. miedzynar. standardów zaleceń i instrukcji
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 2017-06-13 08:43 36.38KB pobierz plik: Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 2017-06-13 08:44 36.38KB pobierz plik: Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
pdf Regulamin Tech UC bezp. prod. spożywczych obowiazujący od 1.07.2013 2017-06-13 08:41 289.77KB pobierz plik: Regulamin Tech UC bezp. prod. spożywczych obowiazujący od 1.07.2013
pdf Regulamin techniczny bezpieczenstwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014 2017-06-13 08:40 1.25MB pobierz plik: Regulamin techniczny bezpieczenstwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014
pdf Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014 2017-06-13 08:40 643KB pobierz plik: Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014
pdf Regulamin techniczny UC mleko 2017-06-13 08:41 268.7KB pobierz plik: Regulamin techniczny UC mleko
rtf Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS 2019-06-17 11:11 164.31KB pobierz plik: Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS
docx Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL 2019-06-17 11:10 17.19KB pobierz plik: Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL
pdf Wymagania weterynaryjne UC kody celne 2017-06-13 08:42 205.97KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne UC kody celne
doc Wymagania weterynaryjne zał. nr 1 paszport dla zwierzęcia 2017-06-13 08:34 141.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne zał. nr 1 paszport dla zwierzęcia
doc Wymagania weterynaryjne zał. nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia 2017-06-13 08:34 37.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne zał. nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia
doc Wymagania weterynaryjne ze zmianami 2017-06-13 08:33 766.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne ze zmianami
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost. 18.01.12 2017-06-13 08:35 729.7KB pobierz plik: Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost. 18.01.12
pdf Załącznik 1 2017-06-13 08:29 90.29KB pobierz plik: Załącznik 1
pdf Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko 2017-06-13 08:41 425.36KB pobierz plik: Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko
pdf Załącznik 2 2017-06-13 08:30 186.62KB pobierz plik: Załącznik 2
pdf Załącznik 3 2017-06-13 08:30 53.33KB pobierz plik: Załącznik 3
kategoria: Rosja [72]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Aneks do memorandum 2017-06-13 08:53 226.58KB pobierz plik: Aneks do memorandum
doc Bloki mięsne mrożone PL 2017-06-13 09:05 73KB pobierz plik: Bloki mięsne mrożone PL
pdf Certyfikacja przedeksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z WE do Rosji 2017-06-13 09:36 166.26KB pobierz plik: Certyfikacja przedeksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z WE do Rosji
doc Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach 2017-06-13 08:58 80KB pobierz plik: Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach
doc Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zweierząt gospodarskich 2017-06-13 08:58 81KB pobierz plik: Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zweierząt gospodarskich
doc GOST - Informacje dla konsumenta PL 2017-06-13 09:06 244.5KB pobierz plik: GOST - Informacje dla konsumenta PL
pdf Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej 2017-06-13 09:35 200.67KB pobierz plik: Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej
pdf Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia 2017-06-13 09:37 72.78KB pobierz plik: Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia
zip Instrukcja - mleko 2017-06-13 08:53 151.66KB pobierz plik: Instrukcja - mleko
doc Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz 2017-06-13 08:58 37.5KB pobierz plik: Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz
zip Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów 2017-06-13 08:51 2.87MB pobierz plik: Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów
pdf Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010 2017-06-13 09:31 185.56KB pobierz plik: Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach 2017-06-13 08:57 53KB pobierz plik: Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach 2017-06-13 08:57 53KB pobierz plik: Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach 2017-06-13 08:57 67.5KB pobierz plik: Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach
zip Memorandum - 19.12.07 2017-06-13 08:54 513.58KB pobierz plik: Memorandum - 19.12.07
pdf Memorandum pomiedzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport 2017-06-13 09:37 133.78KB pobierz plik: Memorandum pomiedzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport
doc Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji 2017-06-13 09:11 40KB pobierz plik: Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji
pdf Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR 2017-06-13 09:33 1.82MB pobierz plik: Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR
pdf Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR 2017-06-13 09:33 1.82MB pobierz plik: Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR
zip Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza 2017-06-13 08:52 1.58MB pobierz plik: Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza
doc MK. Biol. i mb f-ry. - Uzasadnienie terminów przydatności PL 2017-06-13 09:07 206KB pobierz plik: MK. Biol. i mb f-ry. - Uzasadnienie terminów przydatności PL
doc Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR 2017-06-13 08:56 26KB pobierz plik: Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR
doc Normy i wymagania pet food pl 2017-06-13 08:56 146.5KB pobierz plik: Normy i wymagania pet food pl
pdf Nowelizacja rozporzadzenia o zatwierdzeniu ryby 2017-06-13 09:29 62.7KB pobierz plik: Nowelizacja rozporzadzenia o zatwierdzeniu ryby
pdf Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł 2017-06-13 09:34 307.94KB pobierz plik: Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł
pdf Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa 2017-06-13 09:34 408.1KB pobierz plik: Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa
pdf Produkty rybołówstwa Rozporzadzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260 2017-06-13 09:30 48.92KB pobierz plik: Produkty rybołówstwa Rozporzadzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260
pdf Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010 2017-06-13 09:30 38.5KB pobierz plik: Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010
pdf Protokół inspekcji zakladów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów 2017-06-13 09:36 133.85KB pobierz plik: Protokół inspekcji zakladów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów
doc Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mleka 2017-06-13 09:10 34.5KB pobierz plik: Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mleka
pdf Protokół wersja polska 2017-06-13 09:31 46.03KB pobierz plik: Protokół wersja polska
pdf Protokół wersja polska 2017-06-13 09:31 46.03KB pobierz plik: Protokół wersja polska
pdf Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs 2017-06-13 09:30 384.47KB pobierz plik: Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs
pdf Przepisy i Normatywy sanit.-epidem. - mieso 2017-06-13 09:32 6.2MB pobierz plik: Przepisy i Normatywy sanit.-epidem. - mieso
zip Przepisy sanitarne dla chłodni 2017-06-13 08:52 0.95MB pobierz plik: Przepisy sanitarne dla chłodni
pdf Rosja - Prótokol kontroli przedsiebiorstw przetwórstwa rybnego 2017-06-13 09:35 96.83KB pobierz plik: Rosja - Prótokol kontroli przedsiebiorstw przetwórstwa rybnego
zip Rozporządzenie sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla produktów mlecznych 2017-06-13 08:55 82.09KB pobierz plik: Rozporządzenie sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla produktów mlecznych
doc SanPin - Cukier i wyr. cukiernicze 2017-06-13 09:00 245.5KB pobierz plik: SanPin - Cukier i wyr. cukiernicze
doc SanPin - Dodatki do żywności 2017-06-13 09:02 126KB pobierz plik: SanPin - Dodatki do żywności
doc SanPin - GMO 2017-06-13 09:03 50.5KB pobierz plik: SanPin - GMO
doc SanPin - Inne produkty spożywcze 2017-06-13 09:02 476.5KB pobierz plik: SanPin - Inne produkty spożywcze
pdf SanPin - jaja, prod. jajeczne 2017-06-13 09:30 43.93KB pobierz plik: SanPin - jaja, prod. jajeczne
doc SanPin - Subst. biol. aktyw. szkodliwe 2017-06-13 09:04 813.5KB pobierz plik: SanPin - Subst. biol. aktyw. szkodliwe
doc SanPin - Surowce oleiste, prod. tłuszczowe 2017-06-13 09:01 172KB pobierz plik: SanPin - Surowce oleiste, prod. tłuszczowe
doc SanPin - wymagania dla konserw 2017-06-13 08:59 77KB pobierz plik: SanPin - wymagania dla konserw
doc SanPin - Wymagania dla prod dla dzieci 2017-06-13 09:03 1.35MB pobierz plik: SanPin - Wymagania dla prod dla dzieci
doc SanPin - Wyroby owocowo-warzywne 2017-06-13 09:01 288.5KB pobierz plik: SanPin - Wyroby owocowo-warzywne
doc SanPin - Zawart .białek, tłuszczów, węglowodanów 2017-06-13 09:04 54.5KB pobierz plik: SanPin - Zawart .białek, tłuszczów, węglowodanów
doc SanPiN 2.3.2. 2401-08 2017-06-13 08:59 860.5KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2. 2401-08
pdf SanPiN 2.3.2.2.362-08 2017-06-13 09:31 897.11KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2.2.362-08
doc SanPiN 2.3.2.2421-08 2017-06-13 09:00 78.5KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2.2421-08
doc SanPiN-2.3.2.1324-03 2017-06-13 09:07 137.5KB pobierz plik: SanPiN-2.3.2.1324-03
doc SanPIN-2.3.4.551-96 2017-06-13 09:08 435.5KB pobierz plik: SanPIN-2.3.4.551-96
doc System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej 2017-06-13 09:11 60.5KB pobierz plik: System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej
pdf Terminy przechowywania mięsa wieprz. - zalecana zgodne z technolog. instr. przyjętymi w FR 2017-06-13 09:34 76.78KB pobierz plik: Terminy przechowywania mięsa wieprz. - zalecana zgodne z technolog. instr. przyjętymi w FR
doc Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne 2017-06-13 09:05 1.28MB pobierz plik: Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne
doc Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał 1 do pisma z 20.06.13 (1).doc 2017-06-13 08:56 44.5KB pobierz plik: Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał 1 do pisma z 20.06.13 (1).doc
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE 2017-06-13 09:29 144.85KB pobierz plik: Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE - okres przejściowy 2017-06-13 09:28 110.94KB pobierz plik: Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE - okres przejściowy
doc Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych 2017-06-13 09:11 53.5KB pobierz plik: Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych
pdf Wymagania dotyczące bezpieczenstwa i wartości odżywczej produktów spożywczych 2017-06-13 09:34 184.05KB pobierz plik: Wymagania dotyczące bezpieczenstwa i wartości odżywczej produktów spożywczych
doc Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod. mlecznych 2017-06-13 09:09 27.5KB pobierz plik: Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod. mlecznych
pdf Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej mączki rybnej 2017-06-13 09:35 49.91KB pobierz plik: Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej mączki rybnej
pdf Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb 2017-06-13 09:36 57.83KB pobierz plik: Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb
pdf Wymagania wet-san. dla żywych ryb, prod. rybnych i mączek rybnych 2017-06-13 09:33 66.16KB pobierz plik: Wymagania wet-san. dla żywych ryb, prod. rybnych i mączek rybnych
pdf Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej 2017-06-13 09:36 157.82KB pobierz plik: Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej
pdf Wytyczne - zaklady drobiarskie FR 2017-06-13 09:31 119.68KB pobierz plik: Wytyczne - zaklady drobiarskie FR
pdf Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj 2017-06-13 09:28 212.6KB pobierz plik: Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj
pdf Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR 2017-06-13 09:32 132.14KB pobierz plik: Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR
pdf Wytyczne zakłady mleczarskie FR 2017-06-13 09:29 228.47KB pobierz plik: Wytyczne zakłady mleczarskie FR
pdf Zmiany UF-88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne 2017-06-13 09:29 401.45KB pobierz plik: Zmiany UF-88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne
kategoria: Rosja - Listy zakładów i podmiotów uprawnionych - sektor paszowy [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Rosja - listy uprawnionych zakładów paszowych 2017-09-27 15:18 84KB pobierz plik: Rosja - listy uprawnionych zakładów paszowych