Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Aktualnie (wg stanu na dzień 21 października 2013 r.) obowiązują następujące wzory świadectw:

  • 27 wzorów świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku I poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez Komisje Europejską;
  • 6 wzorów bilateralnych świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku II poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez stronę polską;
  • 15 wzorów przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej, przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (wykaz zawarto w załączniku III poniżej).

Wszystkie ww. świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Dodatkowo Główny Lekarz Weterynarii wydał Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza [26]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 322
2018-09-13 14:02 55.81KB Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko 55.81KB
pdf Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso
ilość pobrań: 280
2017-06-13 08:41 298.99KB Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso 298.99KB
pdf Decyzja nr 810
ilość pobrań: 374
2018-09-13 14:02 28.16KB Decyzja nr 810 28.16KB
pdf Decyzja nr 810 załącznik
ilość pobrań: 364
2018-09-13 14:02 31.74KB Decyzja nr 810 załącznik 31.74KB
pdf Decyzja nr 830
ilość pobrań: 359
2018-09-13 14:02 22.11KB Decyzja nr 830 22.11KB
pdf Decyzja nr 835
ilość pobrań: 330
2018-09-13 14:02 38.91KB Decyzja nr 835 38.91KB
doc Kontrola granice Unii Celnej
ilość pobrań: 382
2017-06-13 08:34 283KB Kontrola granice Unii Celnej 283KB
doc Lista zakładów
ilość pobrań: 587
2017-06-13 08:30 84KB Lista zakładów 84KB
pdf Postanowienie nr 721 o zast. miedzynar. standardów zaleceń i instrukcji
ilość pobrań: 297
2017-06-13 08:44 24.91KB Postanowienie nr 721 o zast. miedzynar. standardów zaleceń i instrukcji 24.91KB
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
ilość pobrań: 260
2017-06-13 08:43 36.38KB Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 36.38KB
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
ilość pobrań: 271
2017-06-13 08:44 36.38KB Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 36.38KB
pdf Regulamin Tech UC bezp. prod. spożywczych obowiazujący od 1.07.2013
ilość pobrań: 302
2017-06-13 08:41 289.77KB Regulamin Tech UC bezp. prod. spożywczych obowiazujący od 1.07.2013 289.77KB
pdf Regulamin techniczny bezpieczenstwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014
ilość pobrań: 284
2017-06-13 08:40 1.25MB Regulamin techniczny bezpieczenstwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014 1.25MB
pdf Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014
ilość pobrań: 268
2017-06-13 08:40 643KB Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014 643KB
pdf Regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 273
2017-06-13 08:41 268.7KB Regulamin techniczny UC mleko 268.7KB
rtf Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS
ilość pobrań: 399
2019-06-17 11:11 164.31KB Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS 164.31KB
docx Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL
ilość pobrań: 430
2019-06-17 11:10 17.19KB Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL 17.19KB
pdf Wymagania weterynaryjne UC kody celne
ilość pobrań: 482
2017-06-13 08:42 205.97KB Wymagania weterynaryjne UC kody celne 205.97KB
doc Wymagania weterynaryjne zał. nr 1 paszport dla zwierzęcia
ilość pobrań: 348
2017-06-13 08:34 141.5KB Wymagania weterynaryjne zał. nr 1 paszport dla zwierzęcia 141.5KB
doc Wymagania weterynaryjne zał. nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia
ilość pobrań: 335
2017-06-13 08:34 37.5KB Wymagania weterynaryjne zał. nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia 37.5KB
doc Wymagania weterynaryjne ze zmianami
ilość pobrań: 431
2017-06-13 08:33 766.5KB Wymagania weterynaryjne ze zmianami 766.5KB
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost. 18.01.12
ilość pobrań: 281
2017-06-13 08:35 729.7KB Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost. 18.01.12 729.7KB
pdf Załącznik 1
ilość pobrań: 549
2017-06-13 08:29 90.29KB Załącznik 1 90.29KB
pdf Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 306
2017-06-13 08:41 425.36KB Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko 425.36KB
pdf Załącznik 2
ilość pobrań: 476
2017-06-13 08:30 186.62KB Załącznik 2 186.62KB
pdf Załącznik 3
ilość pobrań: 772
2017-06-13 08:30 53.33KB Załącznik 3 53.33KB
kategoria: Rosja [72]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Aneks do memorandum
ilość pobrań: 291
2017-06-13 08:53 226.58KB Aneks do memorandum 226.58KB
doc Bloki mięsne mrożone PL
ilość pobrań: 350
2017-06-13 09:05 73KB Bloki mięsne mrożone PL 73KB
pdf Certyfikacja przedeksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z WE do Rosji
ilość pobrań: 380
2017-06-13 09:36 166.26KB Certyfikacja przedeksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z WE do Rosji 166.26KB
doc Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach
ilość pobrań: 365
2017-06-13 08:58 80KB Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach 80KB
doc Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zweierząt gospodarskich
ilość pobrań: 315
2017-06-13 08:58 81KB Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zweierząt gospodarskich 81KB
doc GOST - Informacje dla konsumenta PL
ilość pobrań: 391
2017-06-13 09:06 244.5KB GOST - Informacje dla konsumenta PL 244.5KB
pdf Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej
ilość pobrań: 599
2017-06-13 09:35 200.67KB Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej 200.67KB
pdf Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia
ilość pobrań: 333
2017-06-13 09:37 72.78KB Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia 72.78KB
zip Instrukcja - mleko
ilość pobrań: 415
2017-06-13 08:53 151.66KB Instrukcja - mleko 151.66KB
doc Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz
ilość pobrań: 377
2017-06-13 08:58 37.5KB Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz 37.5KB
zip Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów
ilość pobrań: 266
2017-06-13 08:51 2.87MB Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów 2.87MB
pdf Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010
ilość pobrań: 441
2017-06-13 09:31 185.56KB Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010 185.56KB
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach
ilość pobrań: 327
2017-06-13 08:57 53KB Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach 53KB
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach
ilość pobrań: 538
2017-06-13 08:57 53KB Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach 53KB
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach
ilość pobrań: 364
2017-06-13 08:57 67.5KB Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach 67.5KB
zip Memorandum - 19.12.07
ilość pobrań: 266
2017-06-13 08:54 513.58KB Memorandum - 19.12.07 513.58KB
pdf Memorandum pomiedzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport
ilość pobrań: 460
2017-06-13 09:37 133.78KB Memorandum pomiedzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport 133.78KB
doc Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji
ilość pobrań: 320
2017-06-13 09:11 40KB Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji 40KB
pdf Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR
ilość pobrań: 276
2017-06-13 09:33 1.82MB Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR 1.82MB
pdf Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR
ilość pobrań: 267
2017-06-13 09:33 1.82MB Memorandum z dn. 14.01.2009 odnosnie do dostaw prod. rybolowstwa na rynek FR 1.82MB
zip Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza
ilość pobrań: 248
2017-06-13 08:52 1.58MB Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza 1.58MB
doc MK. Biol. i mb f-ry. - Uzasadnienie terminów przydatności PL
ilość pobrań: 322
2017-06-13 09:07 206KB MK. Biol. i mb f-ry. - Uzasadnienie terminów przydatności PL 206KB
doc Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR
ilość pobrań: 313
2017-06-13 08:56 26KB Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR 26KB
doc Normy i wymagania pet food pl
ilość pobrań: 911
2017-06-13 08:56 146.5KB Normy i wymagania pet food pl 146.5KB
pdf Nowelizacja rozporzadzenia o zatwierdzeniu ryby
ilość pobrań: 303
2017-06-13 09:29 62.7KB Nowelizacja rozporzadzenia o zatwierdzeniu ryby 62.7KB
pdf Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł
ilość pobrań: 382
2017-06-13 09:34 307.94KB Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł 307.94KB
pdf Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa
ilość pobrań: 409
2017-06-13 09:34 408.1KB Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa 408.1KB
pdf Produkty rybołówstwa Rozporzadzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260
ilość pobrań: 289
2017-06-13 09:30 48.92KB Produkty rybołówstwa Rozporzadzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260 48.92KB
pdf Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010
ilość pobrań: 574
2017-06-13 09:30 38.5KB Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010 38.5KB
pdf Protokół inspekcji zakladów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów
ilość pobrań: 386
2017-06-13 09:36 133.85KB Protokół inspekcji zakladów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów 133.85KB
doc Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mleka
ilość pobrań: 324
2017-06-13 09:10 34.5KB Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mleka 34.5KB
pdf Protokół wersja polska
ilość pobrań: 309
2017-06-13 09:31 46.03KB Protokół wersja polska 46.03KB
pdf Protokół wersja polska
ilość pobrań: 301
2017-06-13 09:31 46.03KB Protokół wersja polska 46.03KB
pdf Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs
ilość pobrań: 4442
2017-06-13 09:30 384.47KB Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs 384.47KB
pdf Przepisy i Normatywy sanit.-epidem. - mieso
ilość pobrań: 2391
2017-06-13 09:32 6.2MB Przepisy i Normatywy sanit.-epidem. - mieso 6.2MB
zip Przepisy sanitarne dla chłodni
ilość pobrań: 272
2017-06-13 08:52 0.95MB Przepisy sanitarne dla chłodni 0.95MB
pdf Rosja - Prótokol kontroli przedsiebiorstw przetwórstwa rybnego
ilość pobrań: 314
2017-06-13 09:35 96.83KB Rosja - Prótokol kontroli przedsiebiorstw przetwórstwa rybnego 96.83KB
zip Rozporządzenie sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla produktów mlecznych
ilość pobrań: 241
2017-06-13 08:55 82.09KB Rozporządzenie sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla produktów mlecznych 82.09KB
doc SanPin - Cukier i wyr. cukiernicze
ilość pobrań: 282
2017-06-13 09:00 245.5KB SanPin - Cukier i wyr. cukiernicze 245.5KB
doc SanPin - Dodatki do żywności
ilość pobrań: 350
2017-06-13 09:02 126KB SanPin - Dodatki do żywności 126KB
doc SanPin - GMO
ilość pobrań: 358
2017-06-13 09:03 50.5KB SanPin - GMO 50.5KB
doc SanPin - Inne produkty spożywcze
ilość pobrań: 298
2017-06-13 09:02 476.5KB SanPin - Inne produkty spożywcze 476.5KB
pdf SanPin - jaja, prod. jajeczne
ilość pobrań: 376
2017-06-13 09:30 43.93KB SanPin - jaja, prod. jajeczne 43.93KB
doc SanPin - Subst. biol. aktyw. szkodliwe
ilość pobrań: 336
2017-06-13 09:04 813.5KB SanPin - Subst. biol. aktyw. szkodliwe 813.5KB
doc SanPin - Surowce oleiste, prod. tłuszczowe
ilość pobrań: 295
2017-06-13 09:01 172KB SanPin - Surowce oleiste, prod. tłuszczowe 172KB
doc SanPin - wymagania dla konserw
ilość pobrań: 323
2017-06-13 08:59 77KB SanPin - wymagania dla konserw 77KB
doc SanPin - Wymagania dla prod dla dzieci
ilość pobrań: 361
2017-06-13 09:03 1.35MB SanPin - Wymagania dla prod dla dzieci 1.35MB
doc SanPin - Wyroby owocowo-warzywne
ilość pobrań: 347
2017-06-13 09:01 288.5KB SanPin - Wyroby owocowo-warzywne 288.5KB
doc SanPin - Zawart .białek, tłuszczów, węglowodanów
ilość pobrań: 282
2017-06-13 09:04 54.5KB SanPin - Zawart .białek, tłuszczów, węglowodanów 54.5KB
doc SanPiN 2.3.2. 2401-08
ilość pobrań: 333
2017-06-13 08:59 860.5KB SanPiN 2.3.2. 2401-08 860.5KB
pdf SanPiN 2.3.2.2.362-08
ilość pobrań: 373
2017-06-13 09:31 897.11KB SanPiN 2.3.2.2.362-08 897.11KB
doc SanPiN 2.3.2.2421-08
ilość pobrań: 344
2017-06-13 09:00 78.5KB SanPiN 2.3.2.2421-08 78.5KB
doc SanPiN-2.3.2.1324-03
ilość pobrań: 326
2017-06-13 09:07 137.5KB SanPiN-2.3.2.1324-03 137.5KB
doc SanPIN-2.3.4.551-96
ilość pobrań: 522
2017-06-13 09:08 435.5KB SanPIN-2.3.4.551-96 435.5KB
doc System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej
ilość pobrań: 372
2017-06-13 09:11 60.5KB System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej 60.5KB
pdf Terminy przechowywania mięsa wieprz. - zalecana zgodne z technolog. instr. przyjętymi w FR
ilość pobrań: 248
2017-06-13 09:34 76.78KB Terminy przechowywania mięsa wieprz. - zalecana zgodne z technolog. instr. przyjętymi w FR 76.78KB
doc Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne
ilość pobrań: 405
2017-06-13 09:05 1.28MB Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne 1.28MB
doc Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał 1 do pisma z 20.06.13 (1).doc
ilość pobrań: 265
2017-06-13 08:56 44.5KB Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał 1 do pisma z 20.06.13 (1).doc 44.5KB
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE
ilość pobrań: 297
2017-06-13 09:29 144.85KB Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE 144.85KB
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE - okres przejściowy
ilość pobrań: 304
2017-06-13 09:28 110.94KB Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE - okres przejściowy 110.94KB
doc Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych
ilość pobrań: 389
2017-06-13 09:11 53.5KB Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych 53.5KB
pdf Wymagania dotyczące bezpieczenstwa i wartości odżywczej produktów spożywczych
ilość pobrań: 375
2017-06-13 09:34 184.05KB Wymagania dotyczące bezpieczenstwa i wartości odżywczej produktów spożywczych 184.05KB
doc Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod. mlecznych
ilość pobrań: 309
2017-06-13 09:09 27.5KB Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod. mlecznych 27.5KB
pdf Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej mączki rybnej
ilość pobrań: 436
2017-06-13 09:35 49.91KB Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej mączki rybnej 49.91KB
pdf Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb
ilość pobrań: 626
2017-06-13 09:36 57.83KB Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb 57.83KB
pdf Wymagania wet-san. dla żywych ryb, prod. rybnych i mączek rybnych
ilość pobrań: 446
2017-06-13 09:33 66.16KB Wymagania wet-san. dla żywych ryb, prod. rybnych i mączek rybnych 66.16KB
pdf Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej
ilość pobrań: 884
2017-06-13 09:36 157.82KB Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej 157.82KB
pdf Wytyczne - zaklady drobiarskie FR
ilość pobrań: 1730
2017-06-13 09:31 119.68KB Wytyczne - zaklady drobiarskie FR 119.68KB
pdf Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj
ilość pobrań: 1980
2017-06-13 09:28 212.6KB Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj 212.6KB
pdf Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR
ilość pobrań: 3879
2017-06-13 09:32 132.14KB Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR 132.14KB
pdf Wytyczne zakłady mleczarskie FR
ilość pobrań: 4080
2017-06-13 09:29 228.47KB Wytyczne zakłady mleczarskie FR 228.47KB
pdf Zmiany UF-88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne
ilość pobrań: 1236
2017-06-13 09:29 401.45KB Zmiany UF-88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne 401.45KB
kategoria: Rosja - Listy zakładów i podmiotów uprawnionych - sektor paszowy [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Rosja - listy uprawnionych zakładów paszowych
ilość pobrań: 1583
2017-09-27 15:18 84KB Rosja - listy uprawnionych zakładów paszowych 84KB
do góry