do góry

Kirgistan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Przy eksporcie do Republiki Kirgiskiej obowiązują świadectwa ustalone pomiędzy UE a Unią Celną oraz pomiędzy PL a Unią Celną (wykaz).Wszystkie w/w świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Przy wystawianiu w/w świadectw stosuje się Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Kirgistan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Kirgiskiej.pdf 2018-08-29 15:39 222.93KB pobierz plik: Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Kirgiskiej.pdf